Blog

De genetica van Isis.

http://www.resurrectisis.org/

 

geniticavanisisEvolutie is het proces van het aanpassen aan de omgeving, er is geen weg terug naar de natuurlijke evolutie. We kunnen niet wachten op een natuurlijk proces van evolutie ten opzichten van de huidige maatschappij. De maatschappij veranderd sneller van de natuurlijke evolutie kan bijhouden of om deze te helen t.o.v. de snelheid waarmee wij deze veranderen. De leefomgeving van onze planeet veranderd sneller dan de mensheid zich kan aanpassen. Natuurlijke evolutie kan dit niet bijhouden. De mensheid is al begonnen met een nieuwe vorm van evolutie en wij kunnen niet anders dan dit pad volgen.

De paganisten van de Isis bloedlijn hebben een actieve rol genomen in het stimuleren van evolutie. Zij hebben gebruikgemaakt van selectieve voortplanting en conceptie. Om zo de menselijke evolutie te stimuleren om zichzelf te doen stijgen boven de dieren uit het bos. Deze paganisten stimuleerde de voortplanting van bepaalde genetische eigenschappen en de vroedvrouwen waren getraind om deze te herkennen. De ongewenste eigenschappen werden niet toegelaten om voortplanting voort te zetten. Door de tijd heen hebben de Paganisten van de ISIS bloedlijn een eigen genenpoel gecreëerd. Deze methode is in ons huidige politieke klimaat onmogelijk zeker met de hedendaagse bijbelse monotheïstische inslag. In ieder geval hebben de paganisten van de Isis bloedlijn een klein resultaat behaald in het verhogen van de menselijke evolutie. Het oude paganisme was een mix van, cultuur, genealogie en politiek. Het religieuze en sociale deel was gericht op menselijk gedrag. Het sociale aspect van de religie was gericht op het leren omgaan met onze dierlijke driften en dit te beheersen zodat er een niet jagers gerichte sociale omgang was maar een harmonieus geheel. Dit sociale klimaat stelde de paganisten in staat om zich te richten op de innerlijke menselijk evolutie. Helaas overwon het politieke aspect van macht en hierdoor kwam het sociale en genetische aspect in de onderdrukking. De bijbel heeft paganisme afgedaan als levenloos afbeelding en dieren verering, maar paganisme is vooral de verering van onze goddelijke voorouders.

Het egyptische woord neter (ntr) betekend God(en). Eigen lijkt het meer op natuur (nature) wat wij kunnen beschouwen als onze voorouders. De oude paganisten beschouwden onze voorvaderen als wijzen omdat zij kozen voor het pad van intelligentie. Het is intelligentie wat ons maakt tot wie wij zijn en ons onderscheid van de primaten van het bos. Isis was (is) zoals wordt genoemd twice wise twee maal wijs om deze reden werd zij in de oude tijd vergoddelijk als de Moeder Godin. Het is Isis die de voorouderlijke moeder is van de Homo Sapien Sapien. De moeder van de mensheid. Paganistische evolutie was een menselijk project die in 1000 jaar een resultaat bereikte die anders in duizenden van jaren had plaatsgevonden of helemaal niet. Paganistische evolutie heeft de mens van Homo Sapiens naar Homo Sapiens Sapiens gebracht. Deze transformatie heeft plaatsgevonden na de laatste IJstijd.

Wij zijn geen kinderen van een blinde horlogemaker maar kinderen van Assur (Osiris). Assur was verlicht en wijs en zeker niet blind. Het is door de wijsheid dat hij onze voorvader is Assur was een verlicht Genius. De Homo Sapiens Sapiens komt voort uit Assur maar hij was niet direct de vader van de twee maal wijze, daar had een ander verlichte genius haar hand namelijk Moeder Isis. Assur was net als Boedda, Jezus en Mozes een verlichte Genius. Met het witte licht openbaring wel was Assur de eerste verlichte uit de geschiedenis. En het is hij die beschaving bracht en religie. De Homo Sapiens Sapiens is een nieuw ras die is ontstaan vanuit en na de geboorte van ISIS. Homo Sapiens Sapiens zijn per definitie kinderen van Isis.

De wetenschappelijke theorie van de evolutie of ontstaan van de mensheid is de zogenaamde “blinde horlogemaker” theorie. Deze theorie zegt dat het universum een betekenis en gedachteloze verzameling is van botsend puin waarin alles op blind toeval berust. Verlichting is de kracht achter het ontstaan van de Homo Sapiens. Wanneer dit aan blind toeval zal zijn overgelaten dan had de mensheid nooit zover zijn geweest als dat wij nu zijn.

In Afrika werd een Genius geboren misschien was dit toeval maar Zij was anders. Wat in ieder geval geen toeval is was haar voortplanting. Deze genius was de voorouder van de latere Moederaarde Godin ISIS. Dit kind deze Genius werd erkend door de homo sapiens om haar heen en werd gebruikt om het intellect van de familie te verhogen door middel van geconditioneerde voortplanting. Ook al wisten zij het niet dit zou later een actieve rol betekenen in de menselijke evolutie. Dit was natuurlijk geen blind toeval binnen de evolutie. De mensen werkte met de kennis van hun voorouders en paste dit toe. Zoals ze ook deze kennis toepaste om betere dieren de krijgen in de kudde.

 

Oorsprong

Genesis is afgeleid van Genes of Isis evenals het woord Genius. Door oorspronkelijke Genius van Isis is geboren bij “toeval” (hoewel toeval niet bestaat in mijn opinie, maar hierover later meer). De Genesis van haar Genius was gepland met als doel de mensheid te verenigen als één liefhebbende wereld familie. Door deze religieuze campagne is ISIS gekomen toe voorouderlijke Moedergodin van iedereen op aarde.

De genesis is begonnen in Afrika hier is een genius geboren. Zij was een “freak” onder haar eigen mensen geboren tussen de homo sapiens met platte voorhoofden en doorgetrokken wenkbrauw. De Genius werd geboren met een gebogen voorhoofd en gescheiden wenkbrauwen. Zij was de originele Homo Sapiens Sapiens. De Genenis van Isis begon niet als een humanitaire campagne maar als een familie aangelegenheid. Omdat de originele Genius een vrouw was werd het moeilijker om de genen door te zetten vanwege het feit dat een vrouw maar éen keer bevrucht kan raken. Wanneer het een man zou zijn zou het veel sneller gaan. De Genius moet vele malen zwanger zijn geweest voordat er eindelijk een mannelijk Homo Sapiens Sapiens werd geboren. Meestal werden er wel twee wenkbrauwige vrouwen geboren maar nog geen mannen. Alle eénbrauwige jongens werden daarom ook door de vroedvrouwen uit de genenpoel gehaald wat dus ten kosten ging aan velen jongens. Om deze reden werden jongen relatief als belangrijker gezien dan meisjes wat in de hedendaagse cultuur helaas nog steeds zijn nawerking heeft. Deze overwaardering voor jongens heeft tot vele problemen geleid waaronder de dominantie van mannen over vrouwen in vele culturen.

Ver voor de geboorte van de Afrikaanse genius was er al een verlichte Genius onder de naam Assus die het grootste deel van het Oost mediterraan gebied en west Azië had verenigd. Assur en zijn nageslacht stichten een groot rijk in de oude wereld die ook wel het vroege Urean beschaving wordt genoemd. Deze beschaving praktiseerde de oude Zonne/Havikgod religie. Het symbool van deze religie was de UrRea (zie afbeelding) vleugels zonder slangen.

Het vervangen van de Urea’s zonder slangen door één met slangen symboliseert de komst van Isis. De Slang is één van de heilige Isis symbolen en het is mogelijk deze wijziging te traceren in overeenstemming met met de Genesis van Isis. In prehistorische tijden nog voor het schrift was er een Ureas koninkrijk in de Nijldelta. Dit koninkrijk is waarschijnlijk het eerste rijk wat Assur stichten. Het prehistorisch bovenegypte of het zogenoemde zwarteland was waarschijnlijk een mijn en straf kolonie van onder egypte of Urea genoemd. De afrikaanse Genius Isis is geboren in het bovenrijk. De Genius Isis werd zoals eerder verteld een familie genen kwestie. Na een aantal generatie veroverde de nazaten van de Genius Urrea. Vanaf deze tijd ontstaat Isis moeder van de Troon of zoals zij in het oude egypte wordt genoemd Ast of Aset. Generatie op generatie ging de troon over op de vrouwelijke line van de Genius. Op dit tijdstip vermengde de Genius zich niet met de lagere klassen van de bevolking dit was pas veel later. De Genius voorplanting gebeurde erg selectief vanwege politieke (macht) redenen. Er werden vele Genius nazaten uitgehuwelijkt aan koninklijke families om zo de politieke macht te vergroten. Zo is ook de vermenging van de Genius Assur met Genius Isis ontstaan en dus de wederopstanding van Assur. Door het uithuwelijken van Genius nazaten werd er eenheid in de wereld gecreëerd. Dit alles in vrede en liefde. In het oude Paganistische Europa waren de koninklijke erfgenamen altijd twee wenkbrauwige personen. Isis genius nazaten waren intelligenter dan het “andere” ras. Het waren de Bijbelse profeten die hier in opstand kwamen tegen dit onderscheid van twee “rassen”. Dit heeft uiteindelijk bijgedragen aan de val van het heidense Rome. De oude heersers van het Romeinse rijk hebben zolang mogelijk misbruik gemaakt van het Genius erfgoed om zo de macht altijd binnen de familie te houden. 

Astrale genen
Is de oorspronkelijke genius geboren bij toeval, nee ik denk van niet. Tijdens de bewuste avond liet Zij mij een soort van geheel zien. Letterlijk kon ik kijken in de genen van mensen. Het is moeilijk te verwoorden wat ik allemaal heb mogen zien maar ik noem het maar astrale genen.

In mijn leven zijn een aantal mensen waarmee ik zeer verbonden ben en een groot deel van deze mensen werken allemaal met Isis en hebben een bepaalde manier van denken in overeenstemming met met die van mijzelf. De mensheid is in te delen in “Huizen” Huizen zijn een soort van genetische handtekening. Uiteindelijk ligt de oorsprong in één huis maar gaandeweg zijn er aftakkingen gekomen waaruit nieuwe huizen zijn ontstaan. Uiteindelijk komen wij allemaal van de éné en zijn de andere Godinnen Haar dochters. Zij is de grote Moeder van de mensen en alles in het universum. Ik ben er van overtuigd dat wij naast ons fysieke DNA ook astraal DNA hebben. Misschien is het zo dat onze vorige levens ervaringen liggen opgeslagen in deze niet zichtbare DNA vorm maar dit is slechts speculatie. Vaak voel ik een herkenning bij personen die ik nooit heb gezien en blijkt dat de manier waarop wij naar het leven kijken en deze ervaren er gelijk is. Hoe komt het dat ik mensen herken die verbonden zijn met de Godin maar ik nooit heb gesproken. Ik zie dit als astraal verwantschap. Mensen die verbonden zijn met hetzelfde Huis. 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Joomla templates by Joomlashine